Wednesday, October 4, 2023

เทรนด์ธุรกิจกลุ่มสบู่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว

วิธีการรวบรวมข้อมูลเทรนด์การค้นหาสินค้าสบู่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว:

ตัวเลขข้อมูลของ เทรนด์ในการค้นหาสินค้ากลุ่มสบู่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว ในกราฟด้านบน เป็นตัวเลขที่วิเคราะห์มาจาก การค้นหาใน Search Engine (Google , Bing , Yahoo) และใช้เครื่องมือ Google Trend , Google Ads Keyword Planner , Keywordtool.io ในการดึงตัวเลขการค้นหา ซึ่งข้อมูลข้างต้นสะท้อนถึงความสนใจในสินค้าประเภทสบู่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวในประเทศไทยเท่านั้น และ จำนวนในการค้นหาสินค้าแบบระบุแบรนด์ เช่น “สบู่มาดามเฮง” จะไม่ถูกนับรวมในข้อมูลข้างต้น