Home นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • BRANNOVA หรือเว็บไซต์ brannova.com จัดทำขึ้นมาเพื่อสร้างแหล่งรวบรวมเคล็ดลับ ความรู้ วิธีการป้องกัน วิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อดูแลตัวเอง คนรัก คนใกล้ตัว ให้มีสุขภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
  • ข้อมูลต่างๆที่นำมาเป็นบทความ เกิดจากความรู้ หนังสือ บทความ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการสอบถามแพทย์ ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้อ่านง่ายขึ้นทั้ง ภาพ เสียง ตัวอักษร การจัดการ ส่วนประกอบต่างๆที่จัดอยู่ในหน้าเพจ มีกฏหมายคุ้มครองสิทธิไว้ brannova จึงชอบด้วยกฏหมาย เพราะฉะนั้นการนำบทความ หรือส่วนประกอบต่างๆไปใช้ เพื่อสร้างและแสวงหาผลประโยชน์ ท่านต้องได้รับอนุญาติจาก brannova.com ก่อนเท่านั้น
  • ผู้ใช้งานสามารถแจ้งข้อผิดพลาด แนะนำติชม บทความ การพัฒนาเว็บไซต์ ได้ในช่อง ติดต่อเรา เพื่อให้เว็บไซต์ได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
  • ข้อมูลที่เผยแพร่ ได้ทำการคัดกรองมาแล้วทั้งสิ้น แต่อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ตามระยะเวลา การใช้ข้อมูลจึงต้องท่วงทันเวลา และท่านต้องตรวจสอบความถูกต้องเองด้วย เพราะฉะนั้นทาง brannova.com จึงขอให้ไม่รับผิดชอบการกระทำการใดๆก็ตาม ที่ผู้ใช้ก่อให้เกิดผลเสียขึ้นมาด้วยตัวของผู้ใช้ หรือการบอกต่อจนเกิดความเสียหาย ทั้งทางตรง และทางอ้อม
  • การให้ข้อมูล หรือเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของสมาชิก เกี่ยวกับสุขภาพ รีวิว  สามารถขอให้ข้อมูลได้ที่ ติดต่อเรา
  • brannova ขอสงวนสิทธิ มิให้เปลี่ยนแปลง แก้ไข ตัดต่อ เพิ่มเติม เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบทั้งหมดภายในเว็บไซต์ เพื่อป้องกันการการตีความผิด ความรู้เท่าไม่ถึงการ การแสวงหาผลประโยชน์