OEM คืออะไร

OEM คืออะไร เกี่ยวกับการทำอาหารเสริมยังไง !!


ความหมายของ OEM คือ

OEM คือ ความหมายหรือ นิยาม ของ OEM หรือ Original Equipment Manufacturer มีอยู่ 2 ความหมายหลักๆ ซึ่งจะใช้แบบตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิง

  1. OEM คือ ความหมายที่ 1 คือการใช้คำว่า OEM ในความหมาย ของ “ผู้ที่จ้างผลิต” จะทำงานร่วมกับ Contract Manufacturer (CM) ซึ่งเป็น “ผู้รับจ้างผลิต” หากยึดตามความหมายนี้ เมื่อ บริษัทจักรยาน เช่น Trek, Specialized , Colnalgo , Ceverlo,  etc.. เป็นผู้ออกแบบจักรยาน แล้วนำแบบนั้นไปจ้างโรงงานอื่นๆผลิตให้ บริษัทจักรยาน (Trek and etc) ก็คือ OEM และ โรงงานผู้รับจ้างผลิต ก็คือ CM นั้นเอง
  2. OEM คือ ความหมายที่ 2 ที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ซึ่งก็คือ OEM หมายถึงผู้รับจ้างผลิต หรือคือ CM ตามนิยามแรกนั่นเอง

ดังนั้นก่อนจะถกกันเรื่อง OEM ต้องให้แน่ใจก่อนว่าคนที่เราถกด้วยนั้นใช้ OEM ในนิยามใด ไม่เช่นนั้นก็เถียงกันไม่รู้จบแน่นอนเพราะยึดหลักกันคนละความหมาย ทำให้เข้าใจกันไปคนละทาง ในครั้งนี้ผมขอใช้คำว่า OEM ในความหมายที่ 2 ซึ่ง OEM หมายถึงบริษัทผู้ “รับจ้าง” ผลิตสินค้าให้บริษัทผู้จ้าง
OEM ย่อมาจาก

OEM (Original Equipment Manufacturer)

OEM ย่อมาจาก Original Equipment Manufacturer คือโรงงานที่สามารถรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆ ผู้คนทั่วไปสามารถมีสินค้าเป็นของตนเอง โดยใช้การผลิต การใช้เครื่องจักร การจ้างคนงาน จากทางโรงงาน

ODM (Original Design Manufacturer)

ODM ย่อมาจาก Original Design Manufacturer คือโรงงานที่มีการพัฒนาด้านดีไซน์ แพ็กเกจ รูปแบบสินค้า สามารถนำสินค้าไปเสนอขายลูกค้า เป็นโรงงานที่พัฒนามาจาก OEM ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ด้วยดีไซน์

OBM (Original Brand Manufacturer)

OBM ย่อมาจากคำว่า Original Brand Manufacturer คือโรงงานที่มีสามารถสร้างแบรนด์สินค้าคุณภาพ เป็นโรงงานที่พัฒนาเต็มรูปแบบแล้ว

Brannova เว็บไซต์ความรู้สุขภาพ

Brannova เว็บไซต์ความรู้สุขภาพ

Brannova เว็บไซต์ความรู้สุขภาพ ความรู้ด้านสุขภาพ หากนำไปปฏิบัติ จะเป็นเกราะป้องกัน ให้ชีวิตมีสุขภาพแข็งแรง หากนำไปแชร์ให้เพื่อนๆ จะเป็นการแบ่งปันความรู้ ให้เพื่อนๆหันมาดูแลสุขภาพ เพื่อห่างไกลโรคภัยและมีสุขภาพที่แข็งแรง Brannova จึงขอสนับสนุนให้คนไทยดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้น

เขียนความคิดเห็นของคุณ